LATVISKI

LAIKS: 

Nometne sākās: pirmdien, 19. jūlijā

Nometne beidzas: piektdien, 23. jūlijā

Sacensības - sestdien, 24. jūlijā (reģistrācija tiks atvērta drīzumā)

ORAGANIZATORS:

Galvenais organizators: biedrība "AG XTREME"

Andris Grīnfelds, +371 26126103, andris@agxtreme.lv

Sadarbība

Pantera Motosport

Tõnis Ross telefona nr. +372 5658370 tonis@trial.ee

TRENIŅU VIETA:

Priežkalni, Ozolnieku novads, Salgales pag.

www.ej.uz/priezkalni

TRENERI:

Andris Grīnfelds

Kaspars Vērnieks

Daniels Grīnfelds

Pantera Motosport treneri

NOMETNES DALĪBNIEKI

Bērni un jaunieši, kā arī pieaugušie braucēji ar saviem triāla motocikliem ir laipni gaidīti uz nometni. Braucējiem zem 18 gadu vecuma obligāti nepieciešama līdz atblidīgā persona visu nometnes laiku, kura atbildēs par bērnu t.sk. palīdzēs visos tehniskajos jautājumos.  (Viena atbildīgā persona drīkst būt arī uz vairākiem bērniem, protams saprāta robežās). 

DALĪBAS MAKSA

Nometnes dalības maksa ir 150.00 eur, tā iekļauj sevī treniņus, citas aktivitātes un ēdināšanu.

Dalības maksa atbalsta personai vai līdzbraucējam bez motocikla ir 100.00 eur, tā iekļauj ēdināšanu.

DZĪVOŠANA (organizē katrs dalībnieks individuāli):

- ir iespēja palikt personīgajā kemperī, treilerī, busā vai teltī Priežkalnos

tiks nodrošināta - elektrība, duša, ūdens un tolete

Maksa par elektrību visam periodam - 20.00 EUR (par katru kemperi, busu, treileri vai telti)

  • Jūs varat nakšņot viesnīcā vai izīrēt treileri, zemāk vairāk varianti:

Lokācija: 3 min  ar mašīnu : https://www.facebook.com/garozasperle / mazas kempinga mājiņas (lai rezervētu -jāzvana)

Lokācija: 15 min ar mašīnu: https://www.skzemgale.lv/en/hotel-in-jelgava/ 

Lokācija: 15 min ar mašīnu: https://www.hoteljelgava.lv 

Booking.com / Airbnb.com - (ap Jelgavu 15-20min braucienā no Priežkalniem atradīsiet arī vairākus citus izdevīgus piedāvājumus.)

Vari arī izīrēt treileri: https://caravans.lv/en/rent/ / vari izīrēt treileri 30min braucienā no Priežkalniem, paņemt to sev līdzi braucot uz nometni un dzīvot uz vietas Priežkalnos

P.S. Ja jums ir nepieciešama palīdzība atrast naktsmājas, lūdzu sazinieties ar mums.

REĢISTRĀCIJA:

Pieteikšanās šeit: https://forms.gle/hebYognaF9LqHhCP8

Reģistrācijai un dalības maksas apmaksai jātiek veiktai līdz 08.07.2021.

BRĪVĀ LAIKA AKTIVITĀTES:

Nometnes laikā būs iespēja doties peldēt, bērniem obligāti līdz jābūt pieaugušajam.

NOMETNES APTUVENAIS DIENU PLĀNS:

Pirmdien 19.07.

9:00 - 10.30 reģistrācija

10.30 - 11:00 nometnes atklāšana

11.30 - 12:30 pusdienas

12.30 - 14.30 treniņš

14.30 - 15.30 brīvais laiks

15.30 - 17.00 treniņš

17.00 - 18.00 vakariņas

18.00 - 21.30 brīvais laiks ar dažādām spēlēm un aktivitātēm

22.00 nakts miers

Otrdien 20.07.

7:00 ceļamies

07.15 - 08.00 rītarosme

08.00 - 09.00 brokastis.

09.30 - 11.00 treniņš

11.30 - 12.00 teorētiskais treniņš

12.00 - 13:00 pusdienas

13.00 - 14.30 treniņš

14.30 - 15.30 brīvais laiks

15.30 - 17.00 treniņš

17.00 - 18.00 vakariņas

18.00 - 21.30 brīvais laiks ar dažādām spēlēm un aktivitātēm

22.00 nakts miers

Trešdien 21.07.

7:00 ceļamies

07.15 - 08.00 rītarosme

08.00 - 09.00 brokastis.

BRĪVĀ DIENA NO TRENIŅIEM (papildus informācija ar aktivitātēm, par šo dienu sekos)

17.00 - 18.00 vakariņas

18.00 - 21.30 brīvais laiks ar dažādām spēlēm un aktivitātēm

22.00 nakts miers

Ceturtdien 22.07.

7:00 ceļamies

07.15 - 08.00 rītarosme

08.00 - 09.00 brokastis.

09.30 - 11.00 treniņš

11.30 - 12.00 teorētiskais treniņš

12.00 - 13:00 pusdienas

13.00 - 14.30 treniņš

14.30 - 15.30 brīvais laiks

15.30 - 17.00 treniņš

17.00 - 18.00 vakariņas

18.00 - 21.30 brīvais laiks ar dažādām spēlēm un aktivitātēm

22.00 nakts miers

Piektdien 23.07.

7:00 ceļamies

07.15 - 08.00 rītarosme

08.00 - 09.00 brokasti.

09.30 - 12.00 treniņs

12.00 - 13:00 pusdienas 

13:30 - 15.30 treniņš

15.30 - 17.00 motociklu sakopšana

17.00 - 18.00 vakariņas

18.00 - 21.30 brīvais laiks

22.00 nakts miers.

SATURDAY, 23.07.

8:00 -9:00 brokastis

10:00 - ... sacensībasTIEKAMIES NOMETNĒ!FULL WEEK OF TRIALENGLISH

TIME:

Camp starts: Monday, 19. July

Camp ends: Friday, 23. July

Competitions - Saturday 24, July (registration will be open soon)

ORGANIZATOR:

Responsible organizator: AG XTREME

Andris Grīnfelds, +371 26126103 andris@agxtreme.lv

Cooperation:

Panter Motosport

Tõnis Ross phone.nr. +372 5658370 tonis@trial.ee

TRAINING PLACE:

Priežkalni, Ozolnieku novads, Salgales pag.

www.ej.uz/priezkalni

COACHES:

Andris Grīnfelds,

Kaspars Vērnieks,

Daniels Grīnfelds,

Panter Motosport coaches

CAMP PARTICIPANT:

Children and young people or trial adult riders with trial motorcycles are welcome to the camp. The camp for riders under 18 yeats can be visited without parents, but parents must find a child-responsible adult who will take care of keeping a motorcycle in shape and will be responsible for the child's activities.

(One child-responsible adult can also be responsible for multiple children, but in common sense )

ENTERY FEE:

Entree fee of the camp is €150 per member, which includes trainings, activities and catering.

Entree fee of the camp for supporter (parent or child-responsible adult) - EUR 100.00, which includes catering.

ACCOMONDATION(organized by yourself):

  • You can stay in your personal camper, caravan, bus or tent in Priezkalni

There will be - electricity, shower, water and toilets

Cost (electricity, and other facilities) for all period - EUR 20.00 (per each camper, caravan, bus or tent)

  • You can stay in hotel or rent a caravan

Location: 3 min with car: https://www.facebook.com/garozasperle / small camping houses (the best way to book - call them)

Location: 15 min with car: https://www.skzemgale.lv/en/hotel-in-jelgava/ /hotel medium level

Location: 15 min with car: https://www.hoteljelgava.lv / high level

Booking.com / Airbnb.com - (around city Jelgava, 10-20min drive from Priezkalni, you can find lot of good other places where to stay also)

RENT A CARAVAN: https://caravans.lv/en/rent/ / you can rent a caravan for all days to stay in Priezkalni, rent place is only 30min from Priežkalni in your way to us.

P.S. If you need any help with accommodation, please ask and we will help to make it possible.

REGISTRATION:

Form: https://forms.gle/hebYognaF9LqHhCP8

Registration and entree fee should be done till 08.07.2021.

FREE TIME ACTIVITIES:

During the camp there is possibility to swim, only if children are with adult.

CAMP ESTIMATED SCHEDULE:

MONDAY 19.07.

9:00 - 10.30 Registration

10.30 - 11:00 Camp opening.

11.30 - 12:30 Lunch

12.30 - 14.30 Training

14.30 - 15.30 Free time

15.30 - 17.00 Training

17.00 - 18.00 Dinner

18.00 - 21.30 Free time events and games.

22.00 Night peace.

TUESDAY 20.07.

7:00 wake up!

07.15 - 08.00 Morning workout.

08.00 - 09.00 Breakfast.

09.30 - 11.00 Training

11.30 - 12.00 Theoretical training

12.00 - 13:00 Lunch

13.00 - 14.30 Training

14.30 - 15.30 Free time

15.30 - 17.00 Training

17.00 - 18.00 Dinner

18.00 - 21.30 Free time events and games.

22.00 Night peace.

WENDSDAY 21.07.

7:00 wake up!

07.15 - 08.00 Morning workout.

08.00 - 09.00 Breakfest.

FREE DAY (there will be more information about free day activities)

17.00 - 18.00 Dinner

18.00 - 21.30 Free time events and games.

22.00 Night peace.

THURSDAY 22.07.

7:00 wake up!

07.15 - 08.00 Morning workout.

08.00 - 09.00 Breakfast.

09.30 - 11.00 Training

11.30 - 12.00 Theoretical training

12.00 - 13:00 Lunch

13.00 - 14.30 Training

14.30 - 15.30 Free time

15.30 - 17.00 Training

17.00 - 18.00 Dinner

18.00 - 21.30 Free time events and games.

22.00 Night peace.

FRIDAY 23.07.

7:00 wake up!

07.15 - 08.00 Morning workout.

08.00 - 09.00 Breakfast.

09.30 - 12.00 Training

12.00 - 13:00 Lunch

13:30 - 15.30 Training

15.30 - 17.00 Cleaning motorcycles

17.00 - 18.00 Dinner

18.00 - 21.30 Free time.

22.00 Night peace.

SATURDAY, 23.07.

8:00 -9:00 Breakfast

10:00 - ... CompetitionSEE YOU IN TRAINING CAMP!

Online registration list (06.07.2021.):

total: 38

Dāvids Beinerts
Alberts Beinerts
Sofija Beinerte
Toms Beinerts
Haralds Pričins
Stig Ross
Priit Ross
Karl Ahman
Aksel Egert Adler
Klāvs Saulājs
Egert Kimmel
Kristers Annuškāns
Rodrigo Annuškāns
Chris Andre ivanov
Adrians Grīnfelds
Rūdolfs Vilcāns
Ott Holger Ross
Johannes Alexander Dapon
Teele Mäerand
Tomi Mäerand
Tani Mäerand
Helen Mäerand
Joel Rehe
Ants Rehe
Daren Michelis
Marten Aarma
Elizabete Kraukle
Aleksis Tučs
Alberts Tučs
Andris Tučs
Sebastian Tuisk
Ernest Robežnieks
KASPARAS KAZEMEKAS
Rihards Kellerts
Kärt Kalve
Viktors Išmakovs
Markkus Vallsalu
Antons Ponomarenko