Vai varam palīdzēt? 

REKVIZĪTI

Biedrība "AG XTREME"
Reģ. Nr.: 40008276227
Adrese: Kalnciema ceļš 110, Jelgava, LV-3002

Banka: AS "SEB Banka"
Kods: UNLALV2X
Norēķinu konts: LV17UNLA0055000629517


Telefons: +371 26126103
E-pasts: info@agxtreme.lv