AG XTREME PARK ATRAŠANĀS VIETA

Vai varam palīdzēt? 

REKVIZĪTI

Biedrība "AG XTREME"

Reģ. Nr.: 40008276227

Juridiskā adrese: Kalnciema ceļš 110, Jelgava, LV-3002

Banka: AS "SEB Banka"

Kods: UNLALV2X

Norēķinu konts: LV17UNLA0055000629517

Telefons: +371 26126103

E-pasts: info@agxtreme.lv