ADVENTURE treniņš - 2h

Individuālas nedalītas 2h uzmanības apgūstot pamat-prasmes atkarībā no iepriekšējās braukšanas prasmēm un braucēja vēlmēm, jeb specializācijas!

100,00 €